Introductie Traditional Chinese Medicine (T.C.M.)

De Chinese geneeskunst bekijkt de energiehuishouding van de mens in zijn geheel. Volgens deze geneeswijze zijn verstoringen in de energiehuishouding de oorzaak van aandoeningen en kwalen. Hoe zit dat?

In het lichaam vindt een voortdurende energiecirculatie plaats via een stelsel dat verschilt van de bloedsomloop, het zenuwstelsel of andere transportsystemen, zoals wij die in het Westen kennen. De energie stroomt door dit stelsel in 24 uur compleet rond. De energie-banen, ofwel de meridianen, zijn elk met een orgaan verbonden. Dit energiecircuit is op bepaalde punten, de acupunctuurpunten, te be´nvloeden, namelijk door er naalden in te prikken (acupunctuur), de punten te verwarmen met bijvoetskruid (moxeren) of er op te drukken (acupressuur). Zo kan met name door acupunctuur, de energie weggehaald, omgeleid of aangevuld worden, zodat er weer een harmonische circulatie kan ontstaan. Een harmonische circulatie zal zo een vermindering van klachten en een verhoogd welbevinden tot gevolg hebben!

Er zijn verschillende vormen van acupunctuur. In mijn praktijk werk ik met traditionele vormen van acupunctuur, nl. de Traditionele Chinese Acupunctuur, de Vijf Elementen Acupunctuur en de Cosmetische Acupuctuur.